Sakspapirer til årsmøte 2022

Postet av Enebakk Idrettsforening den 23. Mar 2022

Saksdokumentene er nå tilgjengeliggjort på våre nettsider. 

Se https://www.enebakkif.no/p/65317/sakspapirer-2022

 

Vi minner om at årsmøtet er åpent for medlemmer av idrettsforeningen. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Se for øvrig forretningsorden i sakspapirene for mer informasjon.

 

Vi håper å se mange av dere på årsmøtet!

 

Med hilsen

Styret i Enebakk idrettsforening
Invitasjon til årsmøte i Enebakk idrettsforening

Postet av Enebakk Idrettsforening den 1. Mar 2022

Styret i Enebakk idrettsforening inviterer til årsmøte i foreningen 30. mars 2022 kl 19:00. Vi er glade for at vi i år kan gjennomføre et fysisk årsmøte på Streifinn.

 

Alle medlemmer kan fremme forslag til behandling på årsmøtet. Sakspapirer med forslag til vedtak sendes nestleder@enebakkif.no innen 16. mars 2022.


Fullstendig saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.enebakkif.no én uke før årsmøtet.


Idrettsforeningen, med alle grupper og lag, er drevet på dugnad av flinke og engasjerte folk. Uten dette engasjementet ville vi ikke kunnet drive idrettsforeningen. Vi håper derfor å se mange av dere på årsmøtet!


Denne dagen har alle lag og grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri som følge av at det skal gjennomføres årsmøte.