Kontakt EIF Turbofjøla

Denne siden er under oppdatering - mer informasjon kommer snart

Faktura-/postadresse:
P.b. 2
1916 Flateby
Besøksadresse:
Gjeddevannsveien 20
1911 Flateby
Organisasjonsnummer:
Bankkonto:
Vipps kode:
971 266 007
9001.17.42172
75584
Leder: Jan Øivind Ørbeck
Mobil: 95291340
e-post: turbofjola@gmail.com

Nestleder : Thjis Staats
Mobil: 48606426
e-post: Thjisstaats@hotmail.com 
 

Hvem vil du kontakte