Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Enebakk idrettsforening 25. november 2020

Postet av Enebakk Idrettsforening den 10. Nov 2020

Tom Anders Solberg
Leder Enebakk idrettsforening
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Enebakk idrettsforening 25.11.2020.


Årsmøtet i Enebakk idrettsforening ble gjennomført i mars 2020. På dette tidspunkt kunne ikke foreningen gjennomføre et ordinært årsmøte pga koronasituasjonen, men håpet at denne situasjonen skulle bedre seg i løpet av året. Det ble derfor gjennomført et digitalt årsmøte der kun deler av valget ble gjennomført. Det har imidlertid heller ikke i ettertid vært mulig å gjennomføre et fysisk årsmøte der resten av sakslisten har kunnet bli behandlet. Vi går nå mot slutten av året og foreningen må etter loven behandle de resterende saker. Det legges for øvrig til grunn at neste ordinære årsmøte er allerede i mars 2021.Som følge av koronapandemien har derfor styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  Et skriftlig årsmøte medfører at det ikke er fysisk oppmøte, men at avstemningen skjer på e-post. 


Årsmøtet gjennomføres ved at innkalling med sakspapirer sendes ut to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Årsmøte-papirene er tilgjengelige for alle, men for å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


Avstemning gjøres ved at de som stemmer sender én e-post til nestleder@enebakkif.no med emne «Ekstraordinært årsmøte 2020» innen utgangen av 25.11.2020. I e-posten må det fremkomme tydelig 

 

  • Navn på den stemmeberettigede
  • At alle saker fremmet årsmøtet er godkjent, eller at en sak fremmet årsmøtet ikke er godkjent. I dette tilfellet oppgis saksnummer og at det stemmes mot forslaget. Legg i dette tilfellet gjerne med en begrunnelse hvorfor du stemmer mot forslaget.

 

Alle innkomne stemmer kontrolleres mot stemmeberettigelse og telles opp innen utgangen av uke 48.

Alle innkomne saker til det ordinære årsmøtet (opprinnelig sak 6) er trukket av forslagsstillerne. Som følge av at dette ekstraordinære årsmøtet faller tett opp mot neste ordinære årsmøte, åpnes det ikke for ytterligere innkomne saker. Tilsvarende gjelder for saken om behandling av foreningens organisasjonsplan (opprinnelig sak 10) som også trekkes og isteden fremmes på neste ordinære årsmøte.  

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på våre nettside:

  

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Enebakk idrettslag kontaktes på e-post, nestleder@enebakkif.no

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Enebakk idrettsforening  
Digitalt Årsmøte

Postet av Enebakk Idrettsforening den 22. Mar 2020

Digitaltvalg

Hei, som varslet sender vi ut en link til digital avstemming over verv i EIF. Vi ønsker at så mange som mulig stemmeberettigede medlemmer følger linken og avgir sin stemme. Gå inn på linken nedenfor, den vi være åpen til mandag 23.mars klokka 2400. Husk også skypemøtet Onsdag 25.mars klokka 1900.

Link til en digital avstemming:

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TG_RrAVNGku-4MvC0v4uuNQEVimAyRlJruZv-R0tMLVUMUlSS0pFVlRMQzE4RjNWVjlTS1NDRlVZWC4u&fbclid=IwAR0IamMCPqTw_BFNq5fXCsasXc7cwvpcjp53gOnXLO3JFmswjqeji4gvEbE

 

Onsdag 25.mars kl.19:00 vil det bli avstemming over punk 1-3 og en gjennomgang av resultatet av valget i punkt 4.

Her er link til skypemøtet:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

 eller med APP:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

Her er liste over saksorden for det digitale valget og en liste over kandidatene som er på valg.  NB! saksorden for årsmøte og valget har ligget tilgjengelig siden 11.mars, men dette møtet vil kun ta valg styremedlemmer. Et valg vi må få tatt nå for å kunne drive EIF fremover.

 

Årsmøtet er for medlemmer i EIF, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Foreta følgende valg:

4.1 Leder Tom Anders Solberg

4.2 Nestleder Eva Bergsvenkerud Freitag

4.3 Kasserer, Willy Mikalsen 1 år

4.4 sekretær, Britt Heidi Noer

4.5 Styremedlem 1 Petter Bakke

4.6 Styremedlem 2 Kenneth Johnsen

Underavdelingene: Leder nestleder og leder i hver av de 6 undergruppene

Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

4.5.1 Fotballgruppa Leder Ståle Simonsen

4.5.2 Fotballgruppa Nestleder Ingen kandidat

4.5.3 Fotballgruppa Kasserer Kristine Bjerkland Lund

4.6.1 Håndballgruppa Leder Erik Enersen

4.6.2 Håndballgruppa Nestleder Helene Munch

4.6.3 Håndballgruppa Kasserer Krister Marstein

4.7.1 Turngruppa Leder Ronny Edland Pedersen

4.7.2 Turngruppa Nestleder Reidar Noer

4.7.3 Turngruppa Kasserer Trygve Fossberg Øisjøfoss

4.8.1 Idrettsskolen Leder Karen Elise Sætra Huus

4.8.2 Idrettsskolen Nestleder Annette Barbøl

4.8.3 Idrettsskolen Kasserer Marthe Sofie Engenes

4.9.1 Turbofjøla Leder Jan Øivind Ørbeck

4.9.2 Turbofjøla Nestleder Thijs Staats

4.9.3 Turbofjøla Kasserer Anne Momrak-Haugan

4.10.1 Taekwondo Leder Kari Eide Tsesmetsis

4.10.2 Taekwondo Nestleder Beate Stokland Taekwond

4.10.3 Taekwondo Kasserer Maria Flisen
Vidotta og Enebakk Stadion stenges

Postet av Enebakk Idrettsforening den 20. Mar 2020

På grunn av dagens situasjon, stenges både Vidotta og Enebakk Stadion.
Dette betyr at begge anleggene er stengt for all aktivitet, også uorganisert trening.

Vi vil komme med ny informasjon når situasjonen endrer seg. 
Årsmøte Enebakk Idrettsforening utsettes!

Postet av Enebakk Idrettsforening den 17. Mar 2020

Enebakk Idrettsforening følger myndighetens pålegg og utsetter årsmøte på ubestemt tid.  EIF har noen viktige oppgaver i forbindelse med valg og regnskap og vil om kort tid sende ut informasjon om et digitalt årsmøte for å behandle disse to sakene.  


Årsmøte dokumenter ligger listet opp under; 

Sak-2-ENDELIG-Saksliste-og-møteplan-Årsmøte-EIF-2020.pdf

Sak 4 Enebakk-IF-Årsberetning-2019.pdf

SAk 4 Årberetning-fotball-2019.pdf

Sak 4 Årsberetning_Turbofjøla_2019.pdf

sak 4 Årsberetning-EIFH-2019-(1).pdf

Sak 4 Årsberetning-Idrettsskolen.pdf

Sak 4 Årsberetning-turn-2019.pdf

Sak 5 EIF-FOTBALL-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-FOTBALL-RESULTATREGNSKAP2019.PDF

Sak 5 EIF-HOVEDLAGET--BALANSE-3112-2019.PDF

Sak 5 EIF-HOVEDLAGET-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-HÅNDBALL--BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-HÅNDBALL-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-Idrettskole-Regnskap-2019.pdf

Sak 5 EIF-TAEKWONDO-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-TAEKWONDO-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-TURBOFJØLA-BALANSE-31122019.PDF

Sak 5 EIF-TURBOFJØLA-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-TURN-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-TURN-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 6.1 ansettelse av klubbsekretær EIF.pdf

Sak 6.2 basketball gruppe EIF.pdf

Sak 6.3 Godtgjørelse Driftsgruppe.pdf

Sak 6.4 Nøkkelkort Flatebyhallen.pdf

Sak 7 Medlemskontigent og treningsavgifter.pdf

Sak 8 Godtgjørelse og honorar.pdf

Sak 9 Budsjettforslag--2020-EIF--Hovedlaget.pdf

Sak 9 EIF-Fotball-Forslag-budsjett-2020.pdf

Sak 9 Forsalg-turn-budsjett-2020.pdf

Sak 9 Forslag-budsjett-2020-idretsskolen.pdf

Sak 9 Revidert-budsjett-EIF-Håndball 2020.pdf

Sak 9 Turbofjøla-Forslag-budsjett-2020.pdf

Sak-10-Organisasjonsplan-for-Enebakk-Idrettsforening-Rev4.pdf

Sak 10.1 Sponsorprogram EIf.pdf

sak 10.2 Forslag-til-instruks-om-politiattest-EIF (2).pdf

sak 10.3 Langtidsplan2020 (1).pdf

Sak 11 Innstillinger fra valgkomiteen til valg årsmøte 2020.pdf

Tilleggsinformasjon innstilling lederverv

lover-eif-revidering til årsmøte 2020.pdf
All form for organisert trening eller aktivitet innstilles

Postet av Enebakk Idrettsforening den 12. Mar 2020

All form for organisert trening eller aktivitet innstilles. 


Enebakk Idrettsforening velger i dag i solidaritet til fellesdugnaden som er i samfunnet for å hindre spredning av Corona viruset å innstille all form for organisert trening fra i dag 12.03.2020 til og med 13.04.2020. 

Vi håper alle har forståelse for dette, men også ser viktigheten av å forhindre smitte. 

Skulle det bli forandringer i situasjonen så vil EIF komme tilbake til våre medlemmer med oppdatert informasjon. 


Det er også sendt ut info til alle våre medlemmer via Klubb admin. 


Enebakk Basketball

Postet av Enebakk Idrettsforening den 24. Feb 2020

ENEBAKK IF BASKETBALL


 

VI TRENER HVER MANDAG FRA KLOKKEN 16.00 TIL 17.30 I FLATEBYHALLEN. 

  • Er du mellom 9 og 15 år? 
  • Har du lyst å trene en spennende, dynamisk, kreativ sport?
  • Enebakk IF startet opp med basketball i Oktober og vi er godt i gang, men det er plass til flere. 
  • Vi har kvalifiserte trener med godkjent trenerkurs fra Norges basketballforbund- region øst. 
  • Sjekk ut hjemmesiden vår www.enebakkif.no, for mer informasjon om treningstider og kontakt info til våre trenere.
  • Ønsker du å prøve ut dette så kontakter du Mihajlo for mer informasjon eller påmelding. 

PÅMELDING GJØRES TIL MIHAJLO PÅ TELEFON: 92533085 ELLER PÅ MAIL TIL leder@enebakkif.no 
Idrettskonferanse 2020, Dag 2-AVLYST

Postet av Enebakk Idrettsforening den 19. Jan 2020

IDRETTSKONFERANSEN DEN 17.MARS ER AVLYST. 
Idrettskonferanse 2020

Postet av Enebakk Idrettsforening den 19. Jan 2020

Enebakk idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune
inviterer til en to dagers Idrettskonferanse i Enebakk Kultursal.

Dag 1, 10. mars: 

Program: 

18.00 Mingling i forkant med servering frukt og drikke 
18.30 Konferansier Eivind Ungersness 
18.35 Åpning ved ordfører Hans Kristian Solberg
18.50 Presentasjon Enebakk Idrettsråd
19.00 Foredrag med Tom Nordlie
20.30 Åpent for spørsmål
21.00 Avslutning, Eivind Ungersness

Påmelding, Påmeldingsfrist: 03.03.2020 18:00

Driv IL, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding Driv IL dag 1, 10.03.20
EIF, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding EIF dag 1, 10.03.20
Øvrige medlemmer av Enebakk Idrettsråd
Påmelding Enebakk Idrettsråd dag 1, 10.03.20

Påmelding dag 2 (klikk her)

Hilsen
Enebakk Idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune