Digitalt Årsmøte

Postet av Enebakk Idrettsforening den 22. Mar 2020

Digitaltvalg

Hei, som varslet sender vi ut en link til digital avstemming over verv i EIF. Vi ønsker at så mange som mulig stemmeberettigede medlemmer følger linken og avgir sin stemme. Gå inn på linken nedenfor, den vi være åpen til mandag 23.mars klokka 2400. Husk også skypemøtet Onsdag 25.mars klokka 1900.

Link til en digital avstemming:

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TG_RrAVNGku-4MvC0v4uuNQEVimAyRlJruZv-R0tMLVUMUlSS0pFVlRMQzE4RjNWVjlTS1NDRlVZWC4u&fbclid=IwAR0IamMCPqTw_BFNq5fXCsasXc7cwvpcjp53gOnXLO3JFmswjqeji4gvEbE

 

Onsdag 25.mars kl.19:00 vil det bli avstemming over punk 1-3 og en gjennomgang av resultatet av valget i punkt 4.

Her er link til skypemøtet:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

 eller med APP:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

Her er liste over saksorden for det digitale valget og en liste over kandidatene som er på valg.  NB! saksorden for årsmøte og valget har ligget tilgjengelig siden 11.mars, men dette møtet vil kun ta valg styremedlemmer. Et valg vi må få tatt nå for å kunne drive EIF fremover.

 

Årsmøtet er for medlemmer i EIF, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Foreta følgende valg:

4.1 Leder Tom Anders Solberg

4.2 Nestleder Eva Bergsvenkerud Freitag

4.3 Kasserer, Willy Mikalsen 1 år

4.4 sekretær, Britt Heidi Noer

4.5 Styremedlem 1 Petter Bakke

4.6 Styremedlem 2 Kenneth Johnsen

Underavdelingene: Leder nestleder og leder i hver av de 6 undergruppene

Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

4.5.1 Fotballgruppa Leder Ståle Simonsen

4.5.2 Fotballgruppa Nestleder Ingen kandidat

4.5.3 Fotballgruppa Kasserer Kristine Bjerkland Lund

4.6.1 Håndballgruppa Leder Erik Enersen

4.6.2 Håndballgruppa Nestleder Helene Munch

4.6.3 Håndballgruppa Kasserer Krister Marstein

4.7.1 Turngruppa Leder Ronny Edland Pedersen

4.7.2 Turngruppa Nestleder Reidar Noer

4.7.3 Turngruppa Kasserer Trygve Fossberg Øisjøfoss

4.8.1 Idrettsskolen Leder Karen Elise Sætra Huus

4.8.2 Idrettsskolen Nestleder Annette Barbøl

4.8.3 Idrettsskolen Kasserer Marthe Sofie Engenes

4.9.1 Turbofjøla Leder Jan Øivind Ørbeck

4.9.2 Turbofjøla Nestleder Thijs Staats

4.9.3 Turbofjøla Kasserer Anne Momrak-Haugan

4.10.1 Taekwondo Leder Kari Eide Tsesmetsis

4.10.2 Taekwondo Nestleder Beate Stokland Taekwond

4.10.3 Taekwondo Kasserer Maria Flisen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.