Håndballgruppen for 2016 barna ønsker å ha et lite foreldremøte. Vi trenger derfor dette rommet. Vi holder nok ikke på en hel time, men mulig kun 15-20 min.

Arrangør: Lite møterom (Flatebyhallen)

Tid


Beskrivelse

Skjult info