Hallfordelingen i Enebakk kommune - redegjørelse

Postet av Enebakk Idrettsforening den 18. Des 2018

Hallfordelingen i Enebakk kommune


Hallfordelingen i Enebakk kommune har tatt helt av på sosiale medier etter Enebakk Avis sitt siste innlegg i saken, så her kommer en redegjørelse.

Utleieutvalget i Enebakk kommune

Utleieutvalget i Enebakk kommune vedtar hallfordelingen på våren hvert år, og i 2018 ble møtet avholdt i juni. Det ble da enighet om at...

KLIKK PÅ LINKEN FOR Å LESE HELE REDEGJØRELSEN

Redegjørelse_hallfordelingen_Enebakk_kommune.pdf0 Kommentar

Hallfordelingen i Enebakk kommune - redegjørelse

Postet av Enebakk Idrettsforening den 18. Des 2018

Hallfordelingen i Enebakk kommune


Hallfordelingen i Enebakk kommune har tatt helt av på sosiale medier etter Enebakk Avis sitt siste innlegg i saken, så her kommer en redegjørelse.

Utleieutvalget i Enebakk kommune

Utleieutvalget i Enebakk kommune vedtar hallfordelingen på våren hvert år, og i 2018 ble møtet avholdt i juni. Det ble da enighet om at...

KLIKK PÅ LINKEN FOR Å LESE HELE REDEGJØRELSEN

Redegjørelse_hallfordelingen_Enebakk_kommune.pdf


0 Kommentar

Årsmøte Enebakk Idrettsforening 19. mars 2018

Postet av Enebakk Idrettsforening den 8. Feb 2018

Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte mandag 19. mars 2018.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE - Mandag 19. mars har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 5. mars, på e-post leder@enebakkif.no

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før årsmøtet. 

Vedlagt er Protokoll fra Årsmøtet 2017, gjeldende Lover for Enebakk Idrettsforening, gjeldende Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening og Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018 - 2021.

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING

19. mars 2018, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn

Plan for gjennomføring er foreløpig slik:

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

1) Innledning Leder med presentasjon Hovedstyret. (Ca 5 min)

2) Presentasjon fra hver undergruppe, med sitt styre. (Ca 5 min X 6 grupper=30 min)

6) Pause (5 Min)

Del 2. (samlet tid ca 1,5 timer)

Årsmøtet er åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, to referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6.1  Lover for Enebakk Idrettsforening

6.2  Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018 - 2021

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

7.1  Fastsette EIF medlemskontingent "Sesongmedlem/Ikke organisert trening

8. Fastsette godtgjørelse/honorar

9. Vedta foreningens budsjett 2018

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

11. Foreta følgende valg:

a)    Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 1 og styremedlem 2

b)    Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

c)    Valg av styre for idrettsgruppene

d) To revisorer

e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)     Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Med sportslig hilsen

Ann-Kristin Hoelstad-Hansen
Leder Enebakk Idrettsforening

SIGNERT_Protokoll EIF Årsmøte 2017.pdf
Lover_EIF_rev1_Årsmøte_2017.pdf
Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening Rev1.pdf
Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018_2021_ENDELIG.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline